Chào mừng các bạn đến với vật tư và thiết bị điện

Bộ hiển thị tốc độ và đếm tổng

Đầu nối cáp, ống nối cáp đồng, ống nối cáp nhôm

Đầu cốt đồng, đầu treo cáp đồng, đầu cuối cáp đồng, đầu nối cáp vào hệ thống điện, đầu cốt cáp M50, đầu cốt cáp M70, đầu cốt cáp M95, đầu cốt cáp M120, đầu cốt đồng cho kết nối tốt nhất cho cáp vào hệ thống điện. Nhiệt độ đầu cốt có thể làm việc tốt nên tới 155 độ C

Sứ tròn tủ điện, sứ tròn đỏ lắp băng đồng trong tủ điện, sứ tròn đỏ lắp bảng đồng trong tủ điện

Chat với gian hàng
; //}