Đồng hồ kiểm soát công suất DPM380B-415AD

Mã sản phẩm: DPM380B-415AD
Xuất xứ: Malaysia
Nhãn hiệu sản phẩm: Mikro
Giá: 3.500.000 - VND
Số lượng tối thiểu: 1 cái
Khả năng cung cấp: 1000 cái/ngày
Thời gian giao hàng: Giao hàng từ 1-2 ngày
Mô tả ngắn gọn: Đồng hồ kiểm soát công suất đa năng DPM380B-415AD, đồng hồ kiểm soát công suất DPM380B-415AD, đồng hồ công suất DPM380B-415AD

- Hi ển thị LCD có đ èn n ền.
- Giao ti ếp qua truyền thông MODBUS-RTU
(*)
.
- Đo và hi ển thị điện áp pha (L-N) v à đi ện áp dây (L-L).
- Đo và hi ển thị d òng điện trên pha và dòng trên dây trung tính.
- Đo công su
ất tác dụng KW (tr ên t ừng pha & tổng).
- Đo công su ất phản kháng KVAR (tr ên t ừng pha & tổng).
- Đo công su
ất biểu kiến KVA (tr ên tùng pha & tổng).
- Đo và hi ển thị tần số. Đo v à hi ển thị hệ số công suất COS φ (tr ên t ừng pha &
t ổng).
- Đo đi ện năng (+ v à -) cho kWh, kVARh và kVAh.
- Đo và hi ển thị sóng h ài THD đi ện áp v à dòng đi ện.
- Đáp
ứng ti êu chu ẩn IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4.
- Kích thư ớt (h x w x d): 96 x 96 x 83mm.
(*): Model DPM380B-415AD không có truyền thông MODBUS-RTU

Các sản phẩm cùng thể loại - Đồng hồ kiểm soát công suất DPM380B-415AD

Chat với gian hàng
;