Sứ thanh màu đỏ đỡ thanh đồng

Mã sản phẩm: Sứ thanh D&S
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhãn hiệu sản phẩm:
Giá: 00 - VND
Số lượng tối thiểu: 1 thanh
Khả năng cung cấp: 1000 thanh/ngày
Thời gian giao hàng: giao hàng ngay
Mô tả ngắn gọn: SỨ thanh màu đỏ ba pha ba rãnh, sứ thanh màu đỏ ba pha bốn rãnh, sứ thanh màu đỏ bốn nhóm mõi nhóm 2 rãnh

Các loại sứ thanh D&S:
+Sứ thanh màu đỏ cho dòng ba pha ba rãnh: 6D3, 8D3, 10D3, 12D3, 7D3
+Sứ thanh màu đỏ cho dòng ba pha bốn rãnh: 6D4, 8D4, 10D4, 12D4, 7D4
+Sứ thanh màu đỏ cho dòng ba pha ba nhóm rãnh(mỗi nhóm 2 rãnh cạnh nhau): 6S3, 8S3, 10S3, 12S3
+Sứ thanh màu đỏ cho dòng ba pha bốn nhóm rãnh(mỗi nhóm 2 rãnh cạnh nhau):  6S4, 8S4, 10S4, 12S4

Các sản phẩm cùng thể loại - Sứ thanh màu đỏ đỡ thanh đồng

Chat với gian hàng
;